Monitoring

Exotisch fruit, groenten, medicijnen en bijvoorbeeld ook luxe consumptie-ijs en chocolade stellen bijzondere eisen aan de condities waaronder zij vervoerd worden. Luchtvochtigheid, zuurstof- en stikstofgehalte, ventilatie en een temperatuurinstelling tot op tienden van een graad nauwkeurig, moeten garanderen dat de producten in optimale staat aankomen bij de afnemer. Delta Reefer Care monitort de reefers en de producten die erin vervoerd worden en kan op elk gewenst moment rapportages verzorgen over de status van de lading of afwijkingen aan de reefer.